Yhteystiedot

Lisää yhteystietosi tähän klikkaamalla salamaikonia, joka ilmestyy tuodessasi hiiren tämän tekstin päälle

Tiedote

Oy Air Finland Ltd on lopettanut toimintansa

Oy Air Finland Ltd on asetettu konkurssiin Vantaan käräjäoikeuden päätöksellä 28.6.2012. Pesänhoitajaksi määrättiin asianajaja Mika Salonen Asianajotoimisto Borenius Oy:stä. Vantaan käräjäoikeus määräsi konkurssin jatkumaan julkisselvityksenä 26.9.2013 ja asianajaja Mika Salonen on määrätty konkurssipesän julkisselvittäjäksi.

Yrityksellä oli Kilpailu- ja kuluttajavirastossa konkurssin varalle vakuus, josta maksetaan korvausta matkatoimisto Air Finland Holidaysin valmismatkoista ja tilauslentolipuista. Sen sijaan vakuudesta ei korvata Air Finlandin reittilentoja. Valmismatkana pidetään kahden tai useamman matkailupalvelun yhdistelmää, joka myydään yhdistettyyn hintaan. Jos olet ostanut valmismatkan joltain muulta matkatoimistolta, ota yhteys matkatoimistoosi. Saat rahasi takaisin sieltä, mikäli välittäjä ei ole vielä siirtänyt maksuja Air Finlandille. Air Finland Holidaysin valmismatkoista ja tilauslentolipuista voit hakea korvausta Kilpailu- ja kuluttajaviraston vakuudesta. Jos olet maksanut matkasi osittain tai kokonaan luottokortilla, voit halutessasi hakea korvausta Kilpailu- ja kuluttajaviraston vakuudesta tai luottokortin myöntäjältä. Ohjeet korvauksen hakemiseksi ja lisätietoja löydät Kilpailu- ja kuluttajaviraston internetsivuilta osoitteesta www.kkv.fi.

Jos ostettu matka ei ole valmismatka (esim. pelkkä reittilento tai majoitus) korvauksen hakeminen riippuu matkan maksutavasta. Jos olet maksanut matkan luottokortilla, tee oikaisupyyntö luottoyhtiölle. Jos olet maksanut matkan muulla tavoin, esimerkiksi käteisellä, ole yhteydessä konkurssipesään sähköpostitse (konkurssiasiat@borenius.com).

Konkurssimenettelyssä selvitetään velallisyhtiön konkurssin pääasialliset syyt sekä varat ja velat. Mikäli konkurssipesässä on tarpeeksi varoja, velkojia pyydetään valvomaan saatavansa ja kullekin velkojalle maksetaan aikanaan jako-osuudet velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain (1992/1578) mukaisessa järjestyksessä. Jos varoja ei ole riittävästi kattamaan täysimittaista konkurssimenettelyä, konkurssi voi raueta, jolloin jako-osuuksia ei voida maksaa, tai konkurssi voi jatkua julkisselvityksenä.

Pesänhoitaja voi myös ottaa konkurssisaatavan jakoluetteloehdotuksessa huomioon ilman valvontaa, jos saatavan perusteesta ja määrästä ei ole epäselvyyttä. Pesänhoitajan on tällöin toimitettava velkojalle hyvissä ajoin ennen valvontapäivää ilmoitus siitä, minkä suuruisena saatava otetaan jakoluetteloehdotuksessa huomioon. Jos suurta määrää samaan tai samanlaiseen perusteeseen liittyviä saatavia voidaan pitää edellä sanotuin tavoin riidattomina, pesänhoitaja voi erillisen ilmoituksen sijasta tarkoitukseen soveltuvalla tavalla tiedottaa, että saatavien valvonta ei ole tarpeen.